A password will be e-mailed to you.

Minh Khang

Coupé

 Coupé hay coupe (tiếng Pháp: ) là thuật ngữ chỉ kiểu thân xe hơi. Coupé là biến thể của xe sedan với kiểu thân vỏ giảm từ 4 cửa xuống 2 cửa, ghế ngồi phía sau ...