one × 3 =

A password will be e-mailed to you.

hội họa

Những thiếu nữ sầu muộn của Tran Nguyen

LuxeVN – Những nỗi buồn man mác mùa thu đang theo nhau kéo về thế chỗ sự sôi động mùa hạ. Loạt tranh của nữ họa sĩ gốc Việt ‘Tran Nguyen’ đang được trưng bày tại tại triển lãm Roq La Rue, thành phố Seatle, Washington, Mĩ, dường như dự cảm nỗi u ẩn mùa thu ấy rõ rệt....

Tranh của Lori Larusso

Trong những tác phẩm nhiếp ảnh của Carl Kleiner, chúng ta luôn tìm thấy vẻ đẹp của sự sắp đặt tinh tế và đơn giản nhất. Dưới đây là loạt ảnh sắp đặt mới nhất với những sản phẩm của IKEA....