Christie’s thông báo doanh số nửa đầu năm 2011 của nhà đấu giá này đạt 3,2 tỷ USD tăng 15% so với cùng kỳ năm 2010. Nổi bật trong các tác phẩm nghệ thuật được họ đấu giá là 10 tác phẩm dưới đây.

10-most-paid-arts-2011-1Chân dung tự chụp của Andy Warhol, sáng tác năm 1963-1964, giá 792,1 tỷ đồng (38.442.500 USD), đấu giá  tại New York ngày 11/05/2011

10-most-paid-arts-2011-2Không đề số 17 của Mark Rothko, sáng tác năm 1961, giá 694 tỷ đồng (33.682.500 USD), đấu giá tại New York ngày 11/05/2011

10-most-paid-arts-2011-3 Người phụ nữ váy xanh đang ngồi của Pablo Picasso, sáng tác năm 1939, giá 600,3 tỷ đồng (29.133.148 USD), đấu giá tại King Street ngày 21/06/2011

10-most-paid-arts-2011-4

Study for a Portrait của Francis Bacon, sáng tác năm 1953, giá 590,6 tỷ đồng (28.666.155 USD), đấu giá tại King Street ngày 28/06/2011

10-most-paid-arts-2011-5

Chân dung tự họa của Andy Warhol, sáng tác năm 1986, giá 567,1 tỷ đồng (27.522.500 USD), đấu giá tại New York ngày 11/05/2011

10-most-paid-arts-2011-6
Three Studies for Self-Portrait của Francis Bacon, sáng tác năm 1974, giá 520,9 tỷ đồng (25.282.500 USD), đấu giá tại New York ngày 11/05/2011
10-most-paid-arts-2011-7

Những cây dương của Claude Monet, sáng tác năm 1891, giá 463,2 tỷ đồng (22.482.500 USD), đấu giá tại New York ngày 04/05/2011

10-most-paid-arts-2011-8
Phong cảnh ngoại ô của Maurice de Vlaminck, sáng tác năm 1905, giá 463,2 tỷ đồng (22.482.500 USD), đấu giá tại New York ngày 04/05/2011 

 10-most-paid-arts-2011-9

Cô gái trẻ đang ngủ của Pablo Picasso, sáng tác năm 1935, giá 450,5 tỷ đồng (21.866.588 USD), đấu giá tại King Street ngày 21/06/0211

 10-most-paid-arts-2011-10

Những người phụ nữ Algeri của Pablo Picasso phiên bản L, sáng tác năm 1955, giá 440,1 tỷ đồng (21.362.500 USD), đấu giá tại New York ngày 04/05/020011

Theo: NDHMoney