Những thông điệp hài hước và hình ảnh mang tính “cổ động” cho các mạng xã hội Twitter, Facebook và Google+ của tác giả Justonescarf đang được bán khá đắt hàng.

trang-co-dong-1

Twitter: “Nói ngắn gọn thôi, kẻ thù có thể đang lắng nghe!”

trang-co-dong-2

Facebook: “Hãy đứng về phía chính nghĩa! Những cánh đồng của bạn bè cần bạn.”

trang-co-dong-3

Google+: “Tất cả đều phải được chia sẻ để chiến thắng”

trang-co-dong-4

Twitter: “Bạn còn twitt, chúng ta không thể thua!”

trang-co-dong-5

Facebook: “Hãy trở thành một phần của “cuộc chiến”. Gia nhập Facebook ngay hôm nay!”

trang-co-dong-6

Google+: “Nếu có một ý tưởng quan trọng hay một thông tin giá trị, hãy chia sẻ trên Google+! Bạn có thể giúp dâng ngọn sóng.”

Tất cả các tấm áp phích này đều có kích thước 28 x 35,5cm, bán đồng giá trên 150.000 đồng (7,5 USD) tại trang Etsy.com. Bạn đọc quan tâm có thể đặt mua tại đây.

Theo NDHMoney | Nguồn Etsy.com