twelve − 6 =

A password will be e-mailed to you.

âm nhạc

Biến súng đạn thành dàn nhạc tự động

LuxeVN - Trong những năm tháng chiến tranh, người Việt Nam cũng đã từng biến bom đạn của kẻ thù thành những vật dụng hàng ngày như bàn ghế, lọ hoa, điếu cày, lược, đàn nhị... như một cách thể hiện sự lạc quan, niềm tin cuộc sống. Ở một tầm mức nghệ thuật lớn hơn nhưng vẫn mang thông điệp nhân văn ấy, nghệ sỹ Mexico Pedro Reyes, sinh năm 1972, đã biến một lượng lớn vũ khí trở thành một dàn nhạc chơi tự động....