[Đồng hồ] Calibre hoặc cách viết khác là Caliber: Thuật ngữ dùng để chỉ một bộ phận cơ khí đặc biệt bên trong của đồng hồ, còn được gọi là bộ chuyển động. Ban đầu thuật ngữ này được dùng để chỉ khoảng cách của chuyển động nhưng ngày nay nó còn được dùng để gọi tên/phân biệt các model đồng hồ.

Mỗi nhà sản xuất đều dùng hệ thống đánh dấu riêng (thường là bằng số) để đánh dấu cho calibre của hãng mình. Ví dụ: automatic SOPROD 9040 calibre (Officine Panerai), automatic extra-thin PP Caliber 240 (Patek Philippe).

Bộ chuyển động 1208P automatic có rotor bằng vàng 22 karat của hãng Piaget. Đây là một trong những Caliber mỏng nhất thế giới, được sản xuất cho chiếc đồng hồ Piaget Altiplano Automatic Ultra-Thin có giá 19.000 USD (khoảng 397 triệu đồng) | ảnh: piaget.com