thirteen − 9 =

A password will be e-mailed to you.

Calibre

Calibre

Calibre hoặc cách viết khác là Caliber: Thuật ngữ dùng để chỉ một bộ phận cơ khí đặc biệt bên trong của đồng hồ, còn được gọi là bộ chuyển động. Ban đầu thuật ...