[Đồng hồ] Dial: là mặt của đồng hồ. Mặt đồng hồ có thể được mạ vàng, bạc, tiện bằng máy, khắc, tráng men, sứ, sơn hoặc gắn đá quý. Mặt đồng hồ có hai loại hiển thị chính là analog truyền thống hoặc digital.

Tùy theo chức năng của mỗi loại đồng hồ, mặt đồng hồ còn có thể hiện thị thêm các yếu tố khác như ngày tháng, thi kế để đo một khoảng thời gian (chronograph), nhiệt độ, độ ẩm, v.v… Từ những năm 1980 khi kỹ thuật số phát triển, những chiếc đồng hồ digital còn cho phép người dùng xem vô tuyến truyền hình trên mặt đồng hồ, tra từ điển hay làm phép toán ngay trên cổ tay của mình.

Đồng hồ Seiko SBPG001 có mặt đồng hồ digital

Đồng hồ Seiko SGEF96 có mặt đồng hồ analog hiện thị ngày