[Thời trang] [Kiểu dáng]: Túi Bucket: loại túi có kiểu dáng như chiếc thùng hoặc gàu múc nước cổ điển nên được gọi bằng cái tên Bucket.

Bucket bag (túi thùng): loại túi có kiểu dáng như chiếc thùng hoặc gàu múc nước cổ điển nên được gọi với cái tên bucket. Ảnh: túi bucket của Anya Hindmarch

Bucket bag (túi thùng): loại túi có kiểu dáng như chiếc thùng hoặc gàu múc nước cổ điển nên được gọi với cái tên bucket. Ảnh: túi bucket của Anya Hindmarch

No more articles