[Nhiếp ảnh] [Điện ảnh] Aperture: Khẩu độ. Là độ mở của ống kính máy quay phim, máy ảnh. Khẩu độ càng lớn (ống kính mở lớn) thì ánh sáng vào càng nhiều và ngược lại. Khẩu độ cũng quyết định độ sâu trường ảnh (depth of field), khẩu độ càng nhỏ (ống kính khép nhỏ) thì trường ảnh càng sâu và ngược lại. Chính vì thế, khi chụp ảnh chân dung, người ta sử dụng khẩu độ lớn; với ảnh phong cảnh thì sử dụng khẩu độ nhỏ.

Xem minh họa dưới đây:

aperture-range

[Đồng hồ] Aperture: Cửa sổ, mặt hiển thị phụ, nhỏ trên mặt số đồng hồ. Cung cấp cho người xem thông tin ngày, tháng hay tuần trăng…

seiko-watch-02

Mặt hiển thị phụ trên chiếc Seiko mạ vàng này cho ta biết thông tin về ngày