[Đồng hồ] Amplitude (biên độ):  Góc tối đa mà tại đó bánh xe cân bằng hoặc quả lắc đồng hồ (đối với đồng hồ quả lắc) dao động đến điểm nghỉ.

Minh họa cho biên độ dao động của bánh xe cân bằng | ảnh: timezonewatchschool.com

Để đo biên độ người ta dùng một thước đo điện tử hoặc ước lượng bằng cách quan sát. Trong đa số đồng hồ đeo tay hiện đại, biên độ của quả lắc đồng hồ ở vị trí thẳng đứng nên ở vào khoảng giữa 275 và 315 độ (như trong hình minh họa). Biên độ thấp sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động của đồng hồ, kết quả là làm đồng hồ chạy chậm. Biên độ quá cao sẽ làm sai lệch các chi tiết của động cơ.