eighteen − 15 =

A password will be e-mailed to you.

bánh xe cân bằng

Amplitude

Amplitude (biên độ):  Góc tối đa mà tại đó bánh xe cân bằng hoặc quả lắc đồng hồ (đối với đồng hồ quả lắc) dao động đến điểm nghỉ. Minh họa cho biên độ dao độ...