LuxeVN vừa có dịp cầm trên tay bộ đôi đồng hồ Spirit Seafire và Spirit Wing Commander được Speake-Marin chế tạo dựa trên cảm hứng quân sự. Cặp đồng hồ này từng được giới thiệu tại Baselworld 2014 và hiện đã có mặt tại Việt Nam. 

Xem thêm trên LuxeVN về bộ đôi đồng hồ quân đội của Speake-Marin.

Hiếu Vân

No more articles