LuxeVN – Đồng hồ cơ khí xuất hiện đã vài trăm năm nhưng những bộ phận cần thiết để một chiếc đồng hồ hoạt động được hầu như không thay đổi. Hãy cùng xem video clip dưới đây để biết những thành phần cơ bản của một bộ máy đồng hồ cơ khí.

Nguyễn Tiệp | Nguồn: WatchUseek | Việt hoá: LuxeVN

No more articles