[Đồng hồ] Tourbillon (Cuốn xoay): là thiết bị được phát minh để loại bỏ các sai số về tốc độ ở vị trí dọc do trọng lực gây nên. Nó có một kết cấu chịu tải hoặc một khung để mang tất cả các bộ phận của ngựa đồng hồ, với con lắc ở giữa. Trục răng của ngựa xoay quanh bánh răng cố định. Vỏ của nó xoay một vòng/phút (hiện tại, đã có loại xoay 1 vòng trong 5 giây) vì thế thủ tiêu các sai số tốc độ tại những vị trí dọc.

Ý tưởng về tourbillon lần đầu tiên được nghĩ ra bởi thợ làm thi kế (chronometer) người Anh John Arnold. Khoảng năm 1795, nghệ nhân đồng hồ danh tiếng Abraham-Louis Breguet là người đưa tourbillon từ ý tưởng thành hiện thực.

bộ chuyển động tourbillon Stührling | ảnh: wikipedia.org