[Thời trang] Ready-to-wear : là thuật ngữ chỉ những quần áo có nguồn gốc sản xuất dây chuyền trong nhà xưởng (factory-made), thành phẩm hoàn chỉnh được bán ra thị trường với kích cỡ theo quy chuẩn chung. Quần áo ready-to-wear chính là quần áo mà chúng ta vẫn hay gọi là “may sẵn”.

Tiếng Pháp cũng có thuật ngữ để chỉ quần áo may sẵn và được dùng tương đương bên cạnh ready-to-wear là “prêt-à-porter” (cách đọc: [pʁɛ.ta pɔʁ.te]). Trong văn nói, người ta thường dùng thuật ngữ “off-the-rack” hay “off-the-peg” (hiểu nôm na là quần áo treo trên giá, mắc áo của cửa hàng) thay cho ready-to-wear, thường được dùng nhiều hơn trong văn bản.

ready-to-wear

Các thuật ngữ “ready-to-wear”, “prêt-à-porter” hay “off-the-rack” đều để chỉ quần áo may sẵn

Quần áo may sẵn ready-to-wear trái ngược với đồ bespoke. Cả những hãng haute couture như Chanel, Dior, Lacroix cũng có những dòng sản phẩm ready-to-wear. Các dòng ready-to-wear cao cấp thường là vũ khí để nhà thiết kế “phủ sóng” tên tuổi của mình rộng rãi đến người tiêu dùng.