A password will be e-mailed to you.

[Đồng hồ] Modular tourbillon (Cuốn xoay modular): là thiết bị loại bỏ các sai số về tốc độ ở vị trí dọc do trọng lực gây nên giống với các bộ máy tourbillon khác nhưng nó có thể có thể thay thế, sửa chữa, điều chỉnh, lắp ráp một cách độc lập và dễ dàng. Thông thường khi sửa bộ phận tourbillon trên đồng hồ phải tháo tung chiếc đồng hồ ra, nhưng với modular tourbillon thì khi sửa bộ phận này ta chỉ cần tháo mỗi chiếc tourbillon ra mà thôi.

H-Moser-Cie-Venturer-Tourbillon-Dual-Time-14

H-Moser-Cie-Venturer-Tourbillon-Dual-Time-11

Modular tourbillon bên trong đồng hồ H. Moser & Cie Venturer Tourbillon Dual Time

No more articles