[Đồng hồ] IP (viết tắt của Ion planting): phương pháp mạ điện tích. Lớp mạ bằng mạ điện tích thấm sâu và khó phân rã vì được hòa vào tinh thể kim loại.