A password will be e-mailed to you.

[Đồng hồ] [Kỹ thuật]: Grand Feu là kỹ thuật trang trí men sứ được sử dụng trong chế tác đồng hồ, tạo nên các tác phẩm tinh tế và siêu bền. Đây là một trong những kỹ thuật khó nhất trong nghệ thuật trang trí đồng hồ vì vừa phải cho ra tác phẩm nghệ thuật độc đáo vừa phải đảm bảo tác phẩm có độ bền cao nhất. Người nghệ nhân không vẽ trực tiếp tác phẩm lên mặt đồng hồ mà phủ từng lớp oxit vàng lên mặt sau đó đưa mặt đồng hồ vào trong lửa (800-900°C) nhiều lần. Qua mỗi lần nung các chi tiết của tác phẩm cùng với màu sẽ từ từ hiện ra.

dance1

No more articles