[Sản xuất] [Kinh doanh] Ethical Sourcing: nguồn cung cấp có đạo đức. Một sản phẩm “ethically-sourced” là sản phẩm có nguồn gốc an toàn, bao gồm các yếu tố: nguyên liệu sản xuất, chế biến được làm ra trong môi trường đảm bảo vệ sinh, thân thiện với môi trường, không chứa độc chất và nhân công sản xuất được đảm bảo đầy đủ quyền lợi hợp pháp chính đáng dành cho người lao động.

Một nhà cung cấp/sản xuất được công nhận là “ethical sourcing” là một đơn vị tôn trọng môi trường trong suốt quá trình làm ra sản phẩm. Các doanh nghiệp bán lẻ hoặc các công ty sản xuất tiêu dùng lớn của Mỹ (ví dụ như Walmart) thường có bộ phận Ethical Sourcing, bộ phận này chịu trách nhiệm đảm bảo rằng nguồn cung cấp cho doanh nghiệp trước khi bán ra thị trường là an toàn.