[Đồng hồ] Column-wheel (cột bánh xe điều khiển): là một bộ phận bằng thép với hình dáng giống như những chiếc tháp nhỏ nằm trong bộ chuyển động của một chronograph. Column-wheel điều khiển và đồng bộ hóa tất cả cơ chế hoạt động của một chronograph.

Chi phí sản xuất column-wheel tốn kém nên những đồng hồ chronograph vận hành bằng column-wheel thường là những chiếc đồng hồ có giá thành rất cao. Nhưng bù lại column-wheel cũng là “chứng chỉ” đảm bảo chất lượng cho đồng hồ.

Bộ chuyển động Lange L952 của chiếc A. Lange & Sohne Datograph Perpetual với động cơ chronograph vận hành bằng cơ chế column-wheel.