Kết quả phiên đấu giá thứ 3 của Chọn's Auction
0%Overall Score
Reader Rating 2 Votes
65%

LuxeVN – 24/35 tác phẩm của các họa sĩ nổi tiếng như Nguyễn Huyến, Lưu Công Nhân, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Trọng Kiệm, Cao Thương, Thành Chương… đã được đấu giá thành công trong phiên thứ 3 của Chọn’s Auction diễn ra vào ngày 28.05 vừa qua.

Đêm đấu giá thành công với 24/35 tác phẩm đã tới tay các nhà sưu tập nhưng cũng gây không ít bất ngờ và thất vọng bởi 11 tác phẩm còn lại đều là những điểm sáng của buổi đấu giá vẫn chưa thuyết phục được các nhà sưu tập. Đáng tiếc nhất phải kể tới 3 bức tranh của họa sĩ Lưu Công Nhân (họa sĩ đầu tiên nghiên cứu và vẽ tranh “nude” trong thời kỳ đổi mới) và bức tranh sơn mài với tông màu vàng chủ đạo tuyệt đẹp của họa sĩ Thành Chương.

LuxeVN xin gửi tới các quý vị độc giả cùng các nhà sưu tập toàn bộ thông tin về phiên đấu giá lần thứ 3 của Chọn’s Auction!

Lot 01 – Rồng Hiện Đại – Tác giả: Đặng Xuân Hòa – năm sáng tác: 2012 – Giá khởi điểm: 600USD. Giá bán: 700USD.

Lot 02 – Bán Trừu Tượng – Tác giả: Nguyễn Tư Nghiêm – năm sáng tác: 1962 – Giá khởi điểm: 5.500USD. Giá bán: 6.000USD

Lot 03 – Chiều Cố Quận (Hoài Cố Hương) – Tác giả: Bùi Giáng – năm sáng tác: 1992 – Giá khởi điểm: 1.500USD. Không có người mua.

Lot 04 – Chợ Bờ – Tác giả: Nguyễn Huyến – năm sáng tác: 1961 – Giá khởi điểm: 600USD. Giá bán: 850USD

Lot 05 – Thuyền Về Bến Hạ Long – Tác giả: Nguyễn Văn Bình – Giá khởi điểm: 800USD. Giá bán: 1.200USD

Lot 06 – Chiến Sĩ Hành Quân – Tác giả: Cao Thương – năm sáng tác: 1968 – Giá khởi điểm: 300USD. Giá bán: 450USD

Lot 07 – Buổi Sớm Sa Pa – Tác giả: Trọng Kiệm – năm sáng tác: 1957 – Giá khởi điểm: 800USD. Giá bán: 1.600USD

Lot 08 – Chiều Ở Chu Mật – Tác giả: Trọng Kiệm – năm sáng tác: 1959 – Giá khởi điểm: 800USD. Giá bán: 1.100USD

Lot 09 – Tìm Bạn – Tác giả: Nguyễn Huyến – năm sáng tác: 1959 – Giá khởi điểm: 1.000USD. Giá bán: 1.300USD

Lot 10 – Đôi Bạn – Tác giả: Nguyễn Huyến – năm sáng tác: 1959 – Giá khởi điểm: 200USD. Giá bán: 750USD

Lot 11 – Gà Mái – Tác giả: Nguyễn Huyến – năm sáng tác: 1959 – Giá khởi điểm: 200USD. Giá bán: 350USD

Lot 12 – Hạnh Phúc – Tác giả: Nguyễn Huyến – năm sáng tác: 1944 – Giá khởi điểm: 700USD. Giá bán: 850USD

Lot 13 – Chân Dung Bảo Long (con trai nhà sưu tập Bảo Khánh) – Tác giả: Trọng Kiệm – năm sáng tác: 1989 – Giá khởi điểm: 3.500USD. Không có người mua.

Lot 14 – Thiếu Nữ Bên Cửa Sổ – Tác giả: Trọng Kiệm – năm sáng tác: 1961 – Giá khởi điểm: 700USD. Giá bán: 1.200USD

Lot 15 – Thiếu Nữ Mùa Đông – Tác giả: Mai Long – năm sáng tác: 1996 – Giá khởi điểm: 400USD. Giá bán: 1.200USD

Lot 16 – Dịu Dàng Thơ Ngây – Tác giả: Lưu Công Nhân – Giá khởi điểm: 4.500USD. Không có người mua.

Lot 17 – Nghiên Cứu Khỏa Thân – Tác giả: Lưu Công Nhân – Giá khởi điểm: 800USD. Không có người mua.

Lot 18 – Thiếu Nữ Khỏa Thân – Tác giả: Lưu Công Nhân – Giá khởi điểm: 2.500USD. Không có người mua.

Lot 19 – Nghiên Cứu Khỏa Thân Đứng – Tác giả: Lưu Công Nhân – Giá khởi điểm: 800USD. Không có người mua.

Lot 20 – Phụ Nữ Tắm Suối – Tác giả: Nguyễn Huyến – năm sáng tác: 1989 – Giá khởi điểm: 750USD. Giá bán: 1.000USD

Lot 21 – Thôn Nữ (thuộc sở hữu của nhà sưu tập Bảo Khánh) – Tác giả: Lưu Công Nhân – Giá khởi điểm: 900USD. Giá bán: 950USD

Lot 22 – Môi Hồng – Tác giả: Bùi Xuân Phái – năm sáng tác: 1975 – Giá khởi điểm: 600USD. Giá bán: 750USD

Lot 23 – Chân Dung Con Gái Nhà Văn Hóa Phạm Toàn – Tác giả: Bùi Xuân Phái – năm sáng tác: 1984 – Giá khởi điểm: 1.000USD. Không có người mua.

Lot 24 – Chân Dung Phụ Nữ Việt Nam – Tác giả: Nguyễn Huyến – năm sáng tác: 1938 – Giá khởi điểm: 600USD. Giá bán: 850USD

Lot 25 – Chân Dung Cô Vân – Tác giả: Nguyễn Huyến – năm sáng tác: 1940 – Giá khởi điểm: 700USD. Giá bán: 1200USD

Lot 26 – Nữ Sinh Hà Nội – Tác giả: Nguyễn Văn Thiện – Giá khởi điểm: 400USD. Giá bán: 1100USD

Lot 27 – Mẹ Địu Con – Tác giả: Cao Thương – năm sáng tác: 1965 – Giá khởi điểm: 500USD. Giá bán: 1.000USD

Lot 27 – Vóc Dáng Người Bộ Đội – Tác giả: Cao Thương – năm sáng tác: 1968 – Giá khởi điểm: 500USD. Không có người mua.

Lot 28 – Thiếu Nữ Bên Đàn Tranh – Tác giả: Năng Hiểu – năm sáng tác: 1938 – Giá khởi điểm: 650USD. Giá bán: 1.200USD

Lot 30 – Nghiên Cứu Dáng Mẹ Địu Con – Tác giả: Cao Thương – năm sáng tác: 1964 – Giá khởi điểm: 300USD. Không có người mua.

Lot 31 – Cô Gái Mường – Tác giả: Nguyễn Văn Bình – Giá khởi điểm: 400USD. Giá bán: 400USD

Lot 32 – Cô Công Nhân Cạo Rỉ Cảng Hải Phòng – Tác giả: Trần Hữu Chất – năm sáng tác: 1966 – Giá khởi điểm: 200USD. Giá bán: 1.300USD

Lot 33 – Nhà Văn Dương Tường – Tác giả: Đặng Xuân Hòa – năm sáng tác: 1992 – Giá khởi điểm: 200USD. Giá bán: 850USD

Lot 34 – Người Bạn – Tác giả: Văn Cao – năm sáng tác: 1983 – Giá khởi điểm: 2.200USD. Không có người mua.

Lot 35 – Sớm Mùa Đông – Tác giả: Thành Chương – năm sáng tác: 2008 – Giá khởi điểm: 4.500USD. Không có người mua.

Ảnh: Chọn’s Auction