Có thể trong tương lai, những trang phục này sẽ phổ biến trên đường phố. Nhưng hiện tại, cảm nhận của nhiều người là dù đẹp hay không, chúng vẫn gây choáng váng cho người xem tại tuần lễ thời trang đẳng cấp giữa Paris.

Image
Zahia Dehar
Image
Zahia Dehar
Image
Zahia Dehar
Image
Zahia Dehar
Image
Zahia Dehar
Image
Jean Paul Gaultier
Image
Jean Paul Gaultier
Image
Jean Paul Gaultier
Image
Maxime Simoens
Image
Franck Sorbier
Image
Franck Sorbier

Image

Franck Sorbier

Image

Jean Paul Gaultier

Image

Yiqing Yin

Image

Yiqing Yin

Image

Yiqing Yin

Image

Yiqing Yin

Image

Livia S. Stoianova & Yassen Samouilov

Image

Livia S. Stoianova & Yassen Samouilov

Image

Livia S. Stoianova & Yassen Samouilov

Image

Livia S. Stoianova & Yassen Samouilov

Image

Livia S. Stoianova & Yassen Samouilov

Image

Livia S. Stoianova & Yassen Samouilov

Image

Livia S. Stoianova & Yassen Samouilov

Image

Livia S. Stoianova & Yassen Samouilov

Image

Livia S. Stoianova & Yassen Samouilov
1 2