[Thời trang] [Kiểu dáng]: Saddle bag (túi yên ngựa): Người ta gọi loại túi này là túi yên ngựa chỉ vì kiểu dáng của nó có phần đỉnh cong giống như chiếc yên ngựa. Thuật ngữ này cũng để chỉ những chiếc túi mà các tay kỵ sĩ gắn vào yên ngựa để đựng những đồ vật cá nhân.

Túi để gắn lên yên ngựa

Túi để gắn lên yên ngựa

Dòng túi saddle Jypsière của Hermès

Dòng túi saddle Jypsière của Hermès

No more articles