[Đồng hồ] Minute repeater: Thuật ngữ để chỉ loại đồng hồ được chế tạo để có thể điểm chuông tới phút. Chức năng này của đồng hồ hoạt động nhờ một cần đẩy, hoặc một cần trượt, thường nằm bên cạnh vỏ đồng hồ.

Đồng hồ điểm chuông Speake-Marin Renaissance Tourbillon Minute Repeater