[Đồng hồ] MGP (viết tắt của Multi gold planting): mạ vàng nhiều lớp, thường lớp mạ phủ trên trên thép không gỉ.