[Đồng hồ] Perlage: là một kỹ thuật tạo hoa văn trên bề mặt một vài bộ phận như đĩa (plate) hoặc ngựa (bridge) trong máy đồng hồ. Hoa văn trang trí này giống như những đám mây tròn được tạo ra bằng các chấm xoáy đè từng lớp lên nhau.