[Thời trang] [Kiểu dáng]: Túi Bowling: loại túi xuất hiện vào thập niên 1990, có hình dáng dựa theo loại túi người Mỹ thường dùng để đựng những quả bowling.

PradaBowling

No more articles