thirteen − 7 =

A password will be e-mailed to you.

Eric Clapton

Những cây ghi-ta đắt nhất thế giới

LuxeVN - 10 cây ghi-ta được giới thiệu dưới đây nằm trong danh sách những chiếc đàn đắt nhất thế giới từng được đấu giá. Đó là những "chiến hữu" từng đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp nghệ thuật của các nghệ sĩ lừng danh thế giới....