Trong những tác phẩm nhiếp ảnh của Carl Kleiner, chúng ta luôn tìm thấy vẻ đẹp của sự sắp đặt tinh tế và đơn giản nhất. Dưới đây là loạt ảnh sắp đặt mới nhất với những sản phẩm của IKEA.

Image

Image

Image

Image

Image
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Image

Image

Image

Image

Image
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – http://ndhmoney.vn/image/journal/article?img_id=3839894

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Image

Image
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Image

Image

Image

Image

Image

Image
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image
Không chỉ với những bộ ảnh này, tác giả cũng nổi tiếng với nhiều tác phẩm chụp những thứ rất đơn giản, nhưng qua cách sắp đặt của ông, chúng như trở nên sống động hơn với một vẻ đẹp theo chủ nghĩa tối giản.
Image

Image

Image

Image

Image

Image
Loạt ảnh “Mọi thứ đều có thể bay cùng Avios

Image

Image

Image

Image
Hai tác phẩm chụp cho Intersport

Image

Image

Image
Image

Image
Image
Image

Image
Image
Image
Image

Image

Image

Image

Image

Image
Image
Image
Bộ ảnh chụp cho tạp chí Wallpaper

Image
Một bức ảnh có tên “Thăng bằng”

Image

Image
Hai bức ảnh quảng cáo cho Danske Bank

Theo NDHMoney | Ảnh: Carl Kleiner