A password will be e-mailed to you.

LuxeVN – Rất nhiều người mong muốn có một hòn đảo riêng để hưởng thụ cảm giác thư giãn biệt lập trên sóng nước. Giờ đây, với công nghệ “đảo nhân tạo”, ai cũng có thể có một hòn đảo cho riêng mình.

Amillarah-Private-islands04

Kiến trúc sư nổi tiếng người Hà Lan, Koen Olthuis đã thiết kế ra một loại nhà nổi riêng biệt được đặt tên là Những hòn đảo cá nhân Amillarah. Hòn đảo không tác động đến vệ sinh môi trường và rất an toàn trên sóng nước. Với loại đảo nổi nhân tạo này, bạn không những chọn được hình dáng, kích cỡ và kiểu nhà, đồng thời bạn còn có thể chọn địa điểm để đặt nó.

Amillarah-Private-islands03

Đảo cá nhân Amillarah được phát triển với công nghệ xanh mới nhất, giữ cho nó tác động ít nhất tới môi trường. Loại đảo nhân tạo được thiết kế hoàn toàn ổn định trên nước với thành phần cơ sở được xây dựng bền với thời gian trên 100 năm và sẽ tạo ra môi trường sống mới dưới nước.

Từ Amillarah theo tiếng Maldavi nghĩa là đảo cá nhân. Đây là một dự án phát triển đặc biệt của Dutch Docklands.

Amilarah-islands

 Theo 2Luxury2

No more articles