LuxeVN – Đoạn video clip dưới đây cho biết các công đoạn chế tác nên một hộp nhạc cơ khí của Reuge. Từng bộ phận của hộp nhạc như răng lược, cylinder, hộp đựng… đều là những sản phẩm kết hợp giữa sự chính xác tuyệt đối của máy móc cùng bàn tay tài hoa của những người thợ thủ công…

Xem thêm trên LuxeVN:

Trên tay bộ sản phẩm âm nhạc Reuge

Văn Cao, Tagore, Mozart hội ngộ xuyên thế kỷ

Cỗ máy chơi nhạc “MusicMachine”