three × one =

A password will be e-mailed to you.

hộp nhạc cơ khí

Hộp nhạc Reuge được chế tác như thế nào?

LuxeVN - Đoạn video clip dưới đây cho biết các công đoạn chế tác nên một hộp nhạc cơ khí của Reuge. Từng bộ phận của hộp nhạc như răng lược, cylinder, hộp đựng... đều là những sản phẩm kết hợp giữa sự chính xác tuyệt đối của máy móc cùng với bàn tay tài hoa của những người thợ thủ công......