nineteen − 17 =

A password will be e-mailed to you.

Nhà thiết kế người Bỉ trình làng tổng cộng 66 thiết kế trên chuyến tàu Dior Cruise 2015. Giám đốc điều hành Sidney Toledano có phát hiện thú vị rằng con số 66 cũng trùng với số tuổi của Dior tại Mỹ. Simons khẳng định đây hoàn toàn là một sự trùng hợp ngẫu nhiên và bày tỏ: “Sinh thời Christian Dior có một chút mê tín và tôi cũng vậy. Luôn luôn có một mối liên hệ sâu sắc giữa ngài Dior và những khách hàng người Mỹ. Điều này càng có ý nghĩa khi chúng tôi đến đây.”

d4 dior05 dior06 dior08 dior11 dior12 dior13 dior15 dior16 dior18 dior19 dior20 dior21dior28 dior29  dior32 dior33 dior34 dior35 dior36 dior37 dior38   dior41 dior42 dior44 dior45 dior46 dior48   dior52 dior54 dior55 dior56 dior57 dior58 dior60 dior63

Đan Thanh

1 2
No more articles