LuxeVN – Nhà thiết kế Giannini phát biểu về những tác phẩm của mình: ”Bộ sưu tập Xuân của năm nay là một cuộc chơi với màu sắc”.

Bảng màu Giannini sử dụng năm nay được sắp xếp khéo léo theo thứ tự chuyển động từ màu hồng đậm, hồng sáng sang màu xanh coban, màu vàng chanh, màu xanh lam rồi tới màu xanh thiên thanh, xanh ngọc.

1 2