Dưới sự dẫn dắt của giám đốc sáng tạo Molly Grad, hãng thời trang danh tiếng với 56 năm kinh nghiệm đã cho ra mắt 4 bộ sưu tập đồ tắm hấp dẫn cho mùa thời trang năm nay.

BST Gottex Xuân 2012

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

BST Gottex Cruise 2012

Image

Image

Image

Image
Image

Image
Image
Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
BST Gottex Silver 2012

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image
Image

Image

Image

Image

Image
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Image

Image

Image
Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

NDHMoney