A password will be e-mailed to you.

LuxeVN – Thời đại sản xuất “Made in China” đang dần bị thay thế bởi xu hướng sản xuất nội địa. Vì sao?

Trung Quốc với giá nhân công rẻ mạt là nơi gia công cho hầu hết các doanh nghiệp sản xuất Hoa Kỳ và sự phổ biến của cụm từ “Made in China” đã đưa nước này trở thành siêu cường kinh tế thế giới. Tuy nhiên, có vẻ như thời của những sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc sắp kết thúc khi ngày càng có nhiều lý do để các công ty Mỹ chọn sản xuất sản phẩm trong nước.

china-685

Hạnh Nguyễn

No more articles