Đây là đồng vàng đô-la đầu tiên được làm tại Hoa Kỳ. Người mua nó là một doanh nghiệp đầu tư tại Wall Street. Cả người mua và người bán đều giấu tên.

Đồng vàng Brasher doubloon chế tạo năm 1787 đã đạt kỷ lục giá trên thế giới với giá trị 7,4 triệu USD (155,4 tỷ đồng). Đồng vàng này được đúc bởi Ephraim Brasher, một thợ rèn, hàng xóm của George Washington – tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Nó có 26,66gr vàng và có giá trị bằng 15 đô-la khi đúc xong. Trị giá của tổng trọng lượng vàng trên đồng tiền vào thời điểm hiện tại là khoảng 1.500 USD (315 triệu đồng). Chỉ có 6 đồng tiền loại này tồn tại và chúng được gọi là doubloon vì chúng giống như những đồng vàng doubloon của Tây Ban Nha.

Đồng vàng này khác với 5 đồng tiền còn lại ở chỗ nó có biểu tượng phần ngực của chú đại bàng, trong khi các đồng còn lại có biểu tượng cánh bên trái của đại bàng. Albanese – nhà sưu tập tiền đúc hàng đầu của Hoa Kỳ phát biểu “Đây không những là đồng tiền có giá trị cao nhất thế giới mà nó còn là đồng tiền có giá trị biểu tượng lớn nhất trong ngành đúc tiền. Sẽ không quá đáng khi gọi nó là “chén thánh” của tất cả những đồng tiền sưu tập”.

Lần cuối cùng đồng vàng Brasher được bán là vào năm 2004 với giá khoảng 63 tỷ đồng (3 triệu USD). Giám đốc điều hành của Blanchard, ông Donald Doyle Jr phát biểu “Chúng tôi biết giá trị của nó và đã muốn có nó trong nhiều năm”. Blanchard đã phá vỡ những kỷ lục về giá của những đồng tiền Hoa Kỳ có giá trị và rất hiếm trước đó, bao gồm cả đồng Liberty Head chế tạo năm 1913 bằng nickel có giá khoảng 3 triệu USD (63 tỷ đồng).

Theo NDHMoney (nguồn: fr5sh.com)