A password will be e-mailed to you.

LuxeVN – Infographic chứa những điều “hay ho” về cây thông Nô-en, một trong những biểu tượng rực rỡ nhất của Giáng sinh.

Cây thông Nô-en đầu tiên được đặt tại Riga Latvia vào năm 1510, người bán cây thông Nô-en đầu tiên là Mark Carr vào năm 1851. Có đến 85% cây thông Nô-en nhân tạo có nguồn gốc từ Trung Quốc. Những sự kiện về cây thông Nô-en tại Mỹ, Nhà Trắng. Món quà cây thông Na-uy hàng năm gửi đến Anh hay câu chuyện về sự biết ơn và mối giao tình hữu hảo giữa hai nước.

Những sự thật thú vị về cây thông Nô-en sẽ được tóm gọn bằng infographic dưới đây.

content(19) [Converted]-01

Hạnh Nguyễn

No more articles