five × two =

A password will be e-mailed to you.

Silvio Berlusconi

Đồng hồ của các nguyên thủ quốc gia

LuxeVN - Trang phục, phụ kiện mà mỗi nguyên thủ quốc gia mang trên người đều được tính toán kỹ lưỡng để họ thể hiện "cái thần" của mình trong lĩnh vực chính trị. Vậy đồng hồ thì sao? Hãy cùng LuxeVN tìm hiểu các nguyên thủ đeo đồng hồ gì?...