8 + 4 =

A password will be e-mailed to you.

mĩ thuật

Những thiếu nữ sầu muộn của Tran Nguyen

LuxeVN – Những nỗi buồn man mác mùa thu đang theo nhau kéo về thế chỗ sự sôi động mùa hạ. Loạt tranh của nữ họa sĩ gốc Việt ‘Tran Nguyen’ đang được trưng bày tại tại triển lãm Roq La Rue, thành phố Seatle, Washington, Mĩ, dường như dự cảm nỗi u ẩn mùa thu ấy rõ rệt....