three × four =

A password will be e-mailed to you.

Marco Bizzari

Bottega Veneta

LuxeVN - Michele Taddei và Renzo Zengiaro sáng lập nên Bottega Veneta năm 1966. Cái tên mang ý nghĩa “xưởng may thành Venice”. Sản phẩm của Bottega Veneta là đồ thuộc da thủ công, với kỹ thuật intrecciato bện da nổi tiếng....