five × five =

A password will be e-mailed to you.

loiminchay

Loiminchay

LuxeVN - Patrick Chu sinh ra và lớn lên tại Hongkong. Ông có niềm đam mê sâu sắc với hội họa và theo học mỹ thuật từ nhỏ. Là một con người của sáng tạo, trước khi bắt tay vào nghiệp làm bút, Patrick khởi đầu Loiminchay như một công ty quảng cáo....