A password will be e-mailed to you.

boutique

Boutique

Boutique: tiếng Pháp đọc là - là một cửa hiệu bán hàng thời trang hoặc trang sức quy mô nhỏ. Gốc của từ này là một từ tiếng Hi Lạp ἀποθήκη (đọc là: apothēkē),...