17 − eight =

A password will be e-mailed to you.

Shapes

Tranh của Lori Larusso

Trong những tác phẩm nhiếp ảnh của Carl Kleiner, chúng ta luôn tìm thấy vẻ đẹp của sự sắp đặt tinh tế và đơn giản nhất. Dưới đây là loạt ảnh sắp đặt mới nhất với những sản phẩm của IKEA....