fourteen + 6 =

A password will be e-mailed to you.

Arnold Schwarzenegger

Xì-gà – Hút mà cũng phức tạp đến thế!

Ta có thể bắt gặp xì-gà trên tay của một vị tổng thống, trên miệng của một tay chơi, trong bộ sưu tập của một diễn viên. Xì-gà có thể là phút thư giãn của một nhà soạn nhạc, sự tập trung của một nhà văn hay sự khoe mẽ của một tay nhà giàu mới nổi. Xì-gà đã trở nên phổ biến tuy nhiên không phải ai cũng biết rõ cách thưởng thức và những câu chuyện liên quan đến nó. Hãy cùng LuxeVN tìm hiểu về xì-gà....